Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1 - TARAFLAR

SATICI :

Ünvanı : Marketiniz Biz Online Satış Mağazası

Adresi : Selçuk Üniversitesi Teknokenti Ardıçlı Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 355/302 42003 Selçuklu/KONYA

Telefon : +90 332 241 38 39

Faks : +90 332 223 34 08

E-posta : info@marketiniz.biz
 
MÜŞTERİ :

Adı / Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

E-posta :


MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, http://www.marketiniz.biz internet sitesinin sahibi ve sorumlusu olan SATICI ile söz konusu internet sitesinden aşağıda nitelikleri ile satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin elektronik ortamda siparişini veren MÜŞTERİ arasındaki, 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini kapsamaktadır.


MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, SİPARİŞ, FATURA VE TESLİMAT BİLGİLERİ

Ürünün Adı :

Ürünün Adedi :

Ürün Satış Bedeli :

Ödeme Şekli :

Teslimat Ücreti :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Ünvanı :

Fatura Adresi :


MADDE 4 - GENEL HÜKÜM VE ŞARTLAR

4-A) SATICI'nın sahibi ve sorumlusu olduğu Siirtelsanatlari.com'dan alışveriş yapabilmek için en az 18 yaşında olmak gerekmektedir ve işbu sözleşmenin teyidi MÜŞTERİ'nin 18 yaşından büyük olduğunu onayladığı anlamına gelmektedir.

4-B) SATICI, Siirtelsanatlari.com'da yayınlanan her türlü içeriği (fiyat, görsel öğeler ve diğer tüm bilgiler) önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

4-C) SATICI, Siirtelsanatlari.com'daki dizgi ve sistem hatası kaynaklı fiyat ve içeriklerden sorumlu değildir ve bu hatalarla ilişkili siparişleri iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

4-D) MÜŞTERİ, Siirtelsanatlari.com'daki sözleşme konusu ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder.

4-E) SATICI, sözleşme konusu ürünü/ürünleri, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşuluyla her bir ürün için MÜŞTERİ'nin ikâmet adresinin veya teslim edilmesini istediği adresin uzaklığına bağlı olarak Siirtelsanatlari.com'da açıklanan süre içinde MÜŞTERİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim etmekle yükümlüdür.

4-F) Sözleşme konusu ürün/ürünler, MÜŞTERİ'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4-G) Ürünün/ürünlerin MÜŞTERİ'ye teslimi aşamasında dağıtım hizmetini üstlenen kuruluşun/firmanın karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün MÜŞTERİ'ye teslim edilememesinden ötürü SATICI'nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

4-H) SATICI, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde ve ürün sertifikalarıyla birlikte teslim edilmesiyle yükümlüdür.

4-I) MÜŞTERİ tarafından ürün bedeli herhangi bir nedenden ötürü ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürünü teslim etme yükümlülüğünden muaf kabul edilir.

4-J) Ürünün/ürünlerin teslim edilmesinden sonra MÜŞTERİ'ye ait kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartının MÜŞTERİ'nin kusuru olmadan yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeninden ötürü banka veya finans kuruluşunun ürünün/ürünlerin bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, MÜŞTERİ'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü/ürünleri nakliye giderleri MÜŞTERİ'ye ait olmak üzere 3 gün içinde SATICI'ya göndermesi zorunludur.

4-K) MÜŞTERİ'nin Siirtelsanatlari.com üzerinden verdiği siparişin işleme alınması için sipariş tutarına karşılık gelen ödemenin yapılması gerekmektedir. Kredi kartı, havale veya EFT kanalıyla yapılan ödemeler SATICI hesaplarına iletildiği andan itibaren sipariş kesinleşir ve işleme alınır.

4-L) MÜŞTERİ'nin banka havalesi veya EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 2 gün içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda SATICI'nın siparişi iptal etme hakkı doğar.

4-M) SATICI'nın Siirtelsanatlari.com'da satışa sunduğu ürünlerin üretimi ve/veya temini mümkün olmadığı durumlarda MÜŞTERİ, en kısa yoldan (e-posta/telefon) bilgilendirilir ve ürün/ürünler için tahsil edilen tutarın tamamı, ödeme yönteminin aynısı üzerinden (kredi kartı, havale veya EFT'nin hangisiyle ödeme yapılmışsa) MÜŞTERİ'ye iade edilir.

4-N) SATICI mücbir sebepler veya olağanüstü durumlardan ötürü (yangın, sel, deprem vb.) sözleşme konusu ürünü/ürünleri belirtilen süre içinde teslim edemez ise, MÜŞTERİ'yi bilgilendirmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda MÜŞTERİ siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin varsa eşdeğeri ile değiştirilmesini veya teslimatın engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. MÜŞTERİ'nin siparişi iptal etmesi halinde ürün/ürünler için tahsil edilen tutarın tamamı, ödeme yönteminin aynısı üzerinden (kredi kartı, havale veya EFT'nin hangisiyle ödeme yapılmışsa) MÜŞTERİ'ye iade edilir.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

5-A) MÜŞTERİ, 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun şartları doğrultusunda, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için 7 günlük bu süre içerisinde SATICI'ya e-posta, telefon veya faks ile bildirimde bulunulması ve ürünün/ürünlerin 6. madde hükümleri çerçevesinde cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler tanımına girmemesi gerekmektedir. SATICI, MÜŞTERİ tarafından herhangi bir bildirim yapılmadan kendisine yapılan iadeleri kabul etmeme hakkını saklı tutmaktadır.

5-B) MÜŞTERİ'nin cayma hakkından yararlanabilmesi için SATICI tarafından kendisine gönderilen siparişin aynı şartlarda ve eksiksiz bir biçimde (ürün, ürün kutusu, ürün sertifikası, fatura, irsaliye ve siparişle birlikte gelen diğer tüm unsurlar) SATICI'ya iade etmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ tarafından fatura aslı gönderilmeyen ürünün/ürünlerin KDV'si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İadeye konu olan belgelerin SATICI'ya ulaşmasını takip eden 7 gün içerisinde ürün bedeli MÜŞTERİ'ye iade edilir.

5-C) İade gönderimi sürecindeki eksik, kayıp veya hasarlar SATICI'nın sorumluluğunda değildir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün ulaştırma bedeli SATICI tarafından karşılanır.


MADDE 6 - CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLER

MÜŞTERİ isteğine dayanılarak Siirtelsanatlari.com'da satışa sunulan standart ürünlerin üzerinde yapılan değişikliklerle farklı bir niteliğe kavuşan ürünler, MÜŞTERİ'nin parmak ölçüsüne göre üretilen yüzükler, MÜŞTERİ'nin talebi doğrultusunda altın, değerli metal veya değerli taş kısımlarına yazı yazılan ürünler, vb. gibi MÜŞTERİ'nin özel istekleri doğrultusunda üretilerek kişiye özel hale getirilen ürünlerde MÜŞTERİ cayma hakkını kullanamaz.


MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEMELER

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ilan ettiği değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile MÜŞTERİ'nin ya da SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI : Marketiniz Biz Online Satış Mağazası (www.marketiniz.biz)

MÜŞTERİ :

TARİH :Adres  :  Ardıçlı Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 355/302 42003 Selçuklu/KONYA   |   Telefon  :  + 90 332 241 38 39   |   Faks  :  + 90 332 241 38 39
Yazılım & Tasarım  :  CM Bilişim